Nieodzownym elementem tworzenia wizerunku firmy i marki oraz ich rozpoznawalności wśród klientów jest nieustanne działanie Public Relations czyli PR. W portfelu naszych usług proponujemy Państwu wdrażanie działań PR w zakresie zgodnym ze standardami rynkowymi. 

Public Relations to świadome, zaplanowane i długotrwałe pielęgnowanie stosunków z bliższym i dalszym otoczeniem, prowadzące do pozyskania jak największej liczby klientów, zwolenników i popleczników. 

Public relations to pojęcie znacznie szersze niż marketing i promocja. W przypadku public relations mówimy o budowaniu spójnego wizerunku organizacji wśród jej klientów, pracowników, lokalnej społeczności, inwestorów, osób decyzyjnych czy mediów. Działania z zakresu marketingu i promocji kierowane są głównie do klientów, którzy kupują lub zamierzają kupić produkt lub usługę.

 Zgodnie z powyższym wspieramy naszych klientów w tworzeniu tożsamości organizacji. Są to działania, które zmierzają do budowania oraz utrwalania określonego „obrazu” organizacji wśród jej odbiorców. Bardzo ważna jest tu spójność, konsekwencja oraz dbałość o szczegóły. Przykładami tworzenia tożsamości organizacji są np.: znak graficzny, logo, barwa, czcionka, papier i koperty firmowe, wizytówki, pieczątki, wzór pisma do odbiorców, ulotka z informacjami o organizacji, siedziba. 

Oczywiście to wszystko musi mieć swoją „TUBĘ przekazu” do otoczenia zewnętrznego. Jakość i zakres takiej TUBY jest ściśle uzależniony od budżetu przeznaczonego na PR przez organizację. Jedną z podstawowych form TUBY PR są przekazy medialne za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu czy prasy. Innymi możliwościami mogą być działania trendseterów w zakresie opiniotwórczych przekazów w docelowych środowiskach. Można również stosować Lobbing. 

Lobbing –obejmuje różnorodne działania, które zmierzają do upowszechniania idei ważnych dla organizacji, zyskiwania sojuszników dla przedsięwzięć organizacji. Lobbing to działania (rzecznictwo w określonej sprawie) zmierzające do uzyskania przychylności władz, mediów, innych zainteresowanych.

Avatar

"Wspieram biznes w budowaniu marki, public relations oraz doprowadzam do wzrostu sprzedaży. Jestem specjalistą od kreowania wizerunku człowieka."

mgr Michał Sokołowski